De KMO-SCANNER

Wat is de waarde van uw KMO vandaag én morgen?

Wat is de KMO-scanner?

JL Consult Accountancy & Tax ontwikkelde een specifieke tool “De KMO-scanner” die de waarde van uw KMO-onderneming analyseert. 

Anders dan klassieke waarderingsmodellen houdt onze scanner rekening met externe variabele zoals de vastgoedmarkt, de langetermijnrente, de levensverwachting, … . Een totale waardescan op heden maar ook in de toekomst.

 • Hoeveel is uw bedrijf waard, nu en in de toekomst?
 • Uw bedrijf klaar maken voor volledige overdracht? 
 • Een deel van uw aandelen overdragen?

Als we alle ondernemingen samen nemen bestaat ongeveer 97% uit kleine en middelgrote ondernemingen. Veelal zijn het de grote ondernemingen die hun waarde laten bepalen. Waarderingstechnieken zijn echter niet alleen van toepassing op grote ondernemingen. Ook KMO’s hebben er alle belang bij hun waarde op te volgen. 

De troeven van de KMO-scanner

Moneytime waardebepaling

De meeste waarderingen zijn gebaseerd op standaardberekeningen zonder uitvoerige analyse van het bedrijf en de huidige markt en de specifieke positie van uw bedrijf in de markt. De KMO-scanner gaat verder en vertaalt de identiteit en dynamiek van jouw onderneming. De eigenheid van je onderneming wordt volledig in beeld gebracht. Geen eenzijdige berekening maar een actuele, dynamische en uitvoerige analyse.

Moneytime link connection

Er zijn verschillende pakketten waaruit je kan kiezen. Deze keuze hangt voornamelijk afhankelijk van de omvang van je onderneming en de doelstelling van de waardering. 

img_431471

De KMO-scanner zorgt ervoor dat verschillende variabelen in rekening worden gebracht. Hoe zit het met andere sectoren die invloed kunnen hebben op jouw bedrijf? Dit is anders dan andere statische analyses, die hier geen rekening mee houden. 

35972

Eens het rapport tot stand komt, wordt het complete rapport uitgebreid toegelicht. Een heldere vertaling is belangrijk om alle aspecten en analyses te begrijpen. 

Kies uit deze 3 KMO-scanformules

pngwing.com (1)

ESSENTIAL

Voor de startende KMO met een balanstotaal < 100.000 EUR 

 • Historische evolutie 
 • Projectie 
 • Marktanalyse  
 • Analyse administratieve organisatie 
 • 2 Vermogensgerichte technieken 
 • 2 Inkomensgerichte technieken Inkomensgerichte beandering 
 • 1 hybride techniek  
 • 1 alternatieve techniek 
 • Uitgebreide waarderingsanalyse 
 
 
pngwing.com (1)

PROFESSIONAL

Voor de gevestigde KMO met een balanstotaal tussen de 100.000 EUR en 500.000 EUR 

 • Meest gekozen pakket
 • Alle onderdelen van pakket ESSENTIAL, maar ook:
  • Concurrentie-analyse 
  • Analyse van de huidige strategie 
  • 1 extra inkomensgerichte technieken  
  • 1 extra hybride techniek 
  • 2 extra alternatieve technieken 

 
 

pngwing.com (1)

ENTERPRISE

Voor de gerenommerde KMO met een balanstotaal > 500.000 EUR 

 • Alle onderdelen van pakket ESSENTIAL, PROFESSIONAL, maar ook:
 • Sensitiviteitsanalyse (wat als de markt in een bepaalde richting beweegt) 
 • Koppeling met externe variabelen per sector (vb. Evolutie vastgoed, ….) 
 • 1 extra inkomensgerichte techniek  
 • 1 extra hybride techniek 
 • 3 extra alternatieve technieken