Verhuurde onroerende goederen in personenbelasting – Airbnb

Inkomstenjaar 2019 / Aanslagjaar 2020

Privégebruik

Deel 1 van de aangifte

Wanneer u eigenaar bent van een in België gelegen gebouwd onroerend goed dat u verhuurt aan een particulier (die het niet voor zijn beroep gebruikt). Hoe moet u uw onroerend inkomen aangeven?

U moet het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen vermelden naast de code 1106/2016

Het belastbaar onroerend inkomen is het geïndexeerde kadastraal inkomen verhoogd met 40 procent.

Deel 2 van de aangifte

Extra diensten, zoals schoonmaak en ontbijt, leveren een divers inkomen op, dat tegen 33 procent wordt belast. Doorgaans zal de fiscus in de praktijk een forfait van 20 procent aanvaarden.

Deze inkomsten worden vermeld naast de codes 1200-61/1201-60

Schematische voorstelling