Update COVID-19: Subsidies in de kijker – De Cultuurcoronapremie & Digitale transformatieprojecten

Beste ondernemer,
Beste klant,

Het is even geleden en velen onder jullie zijn waarschijnlijk volop aan het genieten van een welverdiende vakantie. Die van mij is alweer achter de rug, dus opnieuw tijd om jullie weer helemaal up to date brengen.

We willen deze twee belangrijke subsidies in de kijker zetten, nl. de Cultuurcoronapremie & Digitale transformatieprojecten.

1. De Cultuurcoronapremie

Wat?
De Cultuurcoronapremie is voor natuurlijke personen die geen recht hebben op een coronapremie van Vlaio of andere federale maatregelen (vb. overbrugginsrecht), maar toch schade hebben door de coronacrisis.

Bedrag
De Premie bedraagt maximum 1.500 euro.

Deadline
=
31 augustus 2020 om 15 uur.

Voor wie?
Natuurlijke personen (loontrekkenden of eenmanszaken) die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector.

 • Zelfstandigen (in hoofd- of bijberoep) 
 • Gevestigd in het Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad.
 • Eenmanszaak is sinds 13/03/2020 niet failliet, stopgezet, of in vereffening.
 • Actief binnen een van deze NACE-codes en professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
 • Geen recht op:
 • Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lag de omzet lager dan 4.877,16 euro.
 • Loontrekkenden
 • Actief als loontrekkende in de Vlaamse cultuursector
 • Woonplaats ligt in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad.
 • Gedurende de periode januari – juni 2020 actief binnen een van de hierbij opgesomde paritaire comités professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
 • Geen recht op de Brusselse premie voor cultuurwerkers
 • Tijdens het tweede kwartaal 2020 lag het bruto inkomen lager dan 4.877,16 euro.

Aanvragen kan via deze link.

2. Digitale transformatieprojecten

Wat?
Dit is een subsidie om de Vlaamse KMO’s te ondersteunen bij het duurzaam verhogen (transformatie) van hun digitale maturiteit, m.aw. deze subsidie wordt toegekend voor het inkopen van kennis en expertise die je nodig hebt om digitaal te kunnen transformeren. Werken met een externe dienstverlener is verplicht, al dan niet in combinatie met de inzet van je eigen personeel.

Deadline
=
01/09/2020  tot 31/10/2020 om 12u00.

Belangrijk
! Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 september, maar ze worden beslist in volgorde van indiening tot de middelen op zijn. Snel zijn is de boodschap!

Bedrag
Deze KMO’s die zich klaarstomen voor de toekomst kunnen maximum € 50.000 subsidie steun krijgen voor de kosten van externe dienstverleners, maar ook eventuele kosten van eigen personeel. Subsidiepercentage externe dienstverlener = 50% (maximum 25.000 euro). Subsidiepercentage eigen kosten personeel = 50% (maximum 25.000 euro).

Voor wie?

 • KMO in het Vlaams Gewest (inclusief vrije beroepers)
 • Aanvaardbare rechtsvorm (VZW’s zijn uitgesloten)
 • Aanvaardbare hoofdactiviteit
 • Actief zijn in de privésector
 • Je onderneming heeft geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum

Ondernemingen die de voorbije 12 maanden een goedkeuring kregen van de KMO-Groeisubsidie zijn uitgesloten.

Welke projecten?

 • het project ondersteunt de transitie naar een digitale data-gedreven onderneming onder andere via een slim gebruik en beheer van data
 • het project kan zich richten op zowel producten, diensten als processen van ondernemingen en de wijzigingen van het business model die hiermee gepaard kunnen gaan
 • het project draagt bij tot de realisatie van de bedrijfsstrategie en/of is gerelateerd  aan de bedrijf kritische processen van de onderneming
 • het project kan tot implementatie binnen de ondernemingen leiden tijdens of kort nà de looptijd van het project
 • het project is steeds maatwerk en vertoont voldoende uitdaging en ambitie waardoor de onderneming zich in de toekomst kan onderscheiden in de relevante markt waarin de onderneming opereert (of beoogt te opereren)

Welke projecten niet?

 • Projecten die louter gericht zijn op het verhogen van de maturiteit van ondernemingen op vlak van cybersecurity
 • Projecten die louter een investeringsbeslissing en implementatie van standaardsoftware of standaard digitale toepassingen beogen in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten of die louter gericht zijn op het mee-evolueren met de sector komen niet in aanmerking.

Welke kosten?

A. Externe dienstverlener (moeten factureren aan marktprijs):

 • de personeelskosten van de dienstverlener in het kader van het project;
 • de overheadkosten van de dienstverlener in het kader van het project.

B. Eigen kosten voor (nieuw) personeel die aan dit project meewerken:

 • de personeelskosten van de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het project. De loonkosten worden begroot op basis van het bruto maandsalaris (uitgaande van een voltijdse tewerkstelling) van de ingezette personeelsleden, vermenigvuldigd met een verhogingsfactor van 1,596, en rekening houdend met de aan het project bestede tijd gedurende de eerste 12 maanden.
 • overhead- en werkingskosten: een forfaitair bedrag van maximaal 20% op de aanvaarde personeelskosten in functie van de uitvoering van het project.

 Opgelet ! 

Eénzelfde dienstverlener kan niet betrokken zijn bij verschillende vergelijkbare projectaanvragen. Deze subsidie moet op voorhand aangevraagd worden! Start de externe dienstverlener op 1 september, dan moeten wij in augustus het dossier voor jou indienen.

Heb je vragen over deze subsidies? Stuur een mail naar info@balan-z.be en we gaan met veel plezier voor jou aan de slag.

Nog een prettige dag en hou het coronavrij!