Update COVID-19: Federale nieuwigheden & Nieuws uit het Vlaamse subsidielandschap

Beste ondernemer,
Beste klant,

Met temperaturen boven de 30 graden is het voor velen puffen en zweten. Maar hoe warm het buiten ook is, we blijven jullie verder informeren over de laatste nieuwigheden, zowel op federaal vlak als vanuit het Vlaamse subsidielandschap.

FEDERAAL

Overbruggingsrecht:

 • Het overbruggingsrecht is verlengd tot 31/12/2020: (énkel voor sectoren mét verplichte onderbreking zoals bijvoorbeeld de evenementensector). Evenementen blijven verboden tot september 2020 en komen dus zeker in aanmerking. Men mag wel de activiteiten omvormen tot een zomerbar of klein festival.
 • Geen verlenging na 31/08/2020 voor overbruggingsrecht voor sectoren die vrijwillig sluiten voor minstens 7 dagen in een kalendermaand en mits bewijzen een daling van inkomsten/omzet/ bestellingen…  kunnen aantonen.

Fiscaal: Er is nu ook zekerheid dat dit vervangingsinkomen belast wordt aan 16,5%.

*De circulaire stelt wel voorwaarden aan het gunstige belastingtarief. Het bedrag van het overbruggingsrecht mag, samen met andere eventuele uitkeringen en vergoedingen, niet hoger liggen dan de netto-inkomsten die de zelfstandige de voorbije vier jaar uit de stopgezette activiteit behaalde. Is dat toch het geval, dan wordt het stuk boven die grens belast volgens de progressieve tarieven (Bron = De Tijd).

Relance-uitkering (overbruggingsrecht voor heropstart):
Tijdelijke maatregel ter ondersteuning van heropstart: verlengd tot 31/10/2020 (mogelijks verlengd tot 31/12/2020).

 • Dit betreft de activiteiten die mogen hernemen en minstens tot en met 3 mei zwaar getroffen werden door sluitingsmaatregelen.
 • De toekenningsvoorwaarden blijven dezelfde.

Tijdelijke ouderschapsuitkering:
Deze wordt verlengd tot september 2020. Uiterlijke aanvraagdatum = 30/9/2020

Springplank als zelfstandige:
Dit voordeel kan worden verlengd door moeilijkheid om activiteit uit te oefenen tijdens corona-crisis. Vb. Springplank 14/5/2019 tot 13/5/2020: kan met 5 m. worden verlengd tot 13/10/2020 (verlenging aan te vragen bij de RVA). Uiterlijke datum van de verlenging = 31/12/2020

 

Tijdelijke werkloosheid en bijberoep:
Versoepeling voor periode 1/2/2020 – 31/8/2020: inkomsten van zelfstandig bijberoep moeten niet worden aangegeven. Ze ebben geen invloed op bedrag daguitkering. Kan tot 31/12/2020 indien ‘zwaar getroffen sector’ (lijst van RVA nog niet uitgegeven)

Certificaat overdracht:
Wanneer ondernemer uitstel van betaling heeft aangevraagd voor 20/1 en 20/2, kan overnemer niet aansprakelijk gesteld worden voor deze onbetaalde twee kwartalen.

NIEUWS UIT HET SUBSIDIELANDSCHAP (Vlaanderen)

Tijdelijke bijkomende renovatietoelage voor de commerciële ruimte in Stad Antwerpen:
Voor winkels en horecazaken in Antwerpen (maximum 400m2) is er nu een tijdelijke subsidie bij de aankoop van coronainvesteringen zoals kassaschermen, scheidings- en beschermingswanden, displays/telsystemen voor het respecteren van de social distancing-regels (geen handgel(houders), maskers, handschoenen etc)

 • Je krijgt 50% van factuurbedrag (exclusief BTW) terug met max. van 2.000 euro.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd zijn tussen 1 april 2020 en 31 dec 2020 en er is geen minimum investeringsgrens
 • Enkel de uitbater of eigenaar-uitbater kan de toelage aanvragen
 • Uiterlijk indienen op 30 juni 2021.

Mobiliteitssector:
Ondernemingen uit de taxi-, de autobus-, autocarsector en de auto- en fietsdeelsector kunnen ook van overheidssteun genieten voor de investeringen en kosten van de voertuigen. Wie komt in aanmerking? Aan welke voorwaarden ze moeten voldoen, vind je hier terug.

Zorgsector:
In deze link vind je de voordelen van het RIZIV voor de zorgsector, aangepast aan de specificiteit van het beroep. Deze tegemoetkoming voor de zorgverleners wordt door het ziekenfonds uitbetaald, maar is misschien wel nuttig om naar je klanten door te sturen zodat ze er zeker gebruik van maken. Ze maken een onderscheid tussen volgende categorieën:

 • Zorgverleners die de patiënten thuis of in een privépraktijk zien: thuisverpleegkundigen, artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, vroedvrouwen, klinische psychologen en klinische orthopedagogen.
 • Apothekers, audiciens, opticiens, bandagisten, orthopedisten, medische huizen en revalidatiecentra
 • Diëtisten, ergotherapeuten, podologen en orthoptisten
 • Tandartsen, artsen-specialisten in de stomatologie en de otorhinolaryngologie

Digitale transformatieprojecten:
In onze vorige update kon je al kennis maken met deze nieuwe subisidie die van kracht gaat vanaf september. Ondertussen weten we ook al dat de kostprijs van de externe dienstverlener minstens 10.000 euro moet zijn, indien je de combinatie wil gebruiken (dienstverlener + eigen personeel). Doe je enkel beroep op een externe dienstverlener, bedraagt de investering minstens 20.000 euro. De subsidie gaat dus vooral om het inkopen van digitale kennis die je helpt je bedrijf te transformeren. Een externe dienstverlener is verplicht om een aanvraag in te kunnen dienen.

Vragen over subsidies? Stuur gerust een e-mail naar  info@balan-z.be en we helpen je met veel plezier verder. Uiteraard blijven we ook paraat voor al je vragen over het (relance)overbruggingsrecht, premies van Vlaio enzoverder.