Header JL Consult Nieuwsbrief

Tijdelijke btw-verlaging naar 6% in de horeca

De btw-tariefverlaging naar 6% in de horeca gaat maandag 8 juni 2020 al in, niettegenstaande het KB pas later zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Onderstaand nieuwsbericht is sinds vandaag online  op de website van de FOD Financiën.

Bericht van FOD Financiën

Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten te verlagen. Dit koninklijk besluit zal in werking treden op maandag 8 juni 2020 maar zal pas in de loop van deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

We willen de belanghebbende personen er nu alvast van informeren dat:

  • Vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing zal zijn op restaurant- en cateringdiensten,
  • Met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

Ondanks het feit dat de benaming ’restaurantdiensten‘ anders zou kunnen doen vermoeden, gaat het hier ook om het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…).

Deze maatregel zal betrekking hebben op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

De FOD Financiën zal binnenkort een meer gedetailleerde commentaar over deze tariefwijziging publiceren. De gevolgen van de tariefverlaging op de forfaitaire regeling zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke publicatie.

Gebruikt u een geregistreerd kassasysteem (GKS)? Pas de programmering van uw kassasysteem zo snel mogelijk aan!

Bron