Nu ook een kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed

Op donderdag 25 februari 2021 verscheen de nieuwe wetgeving over de inkomstenbelastingen op buitenlands vastgoed in het Belgisch Staatsblad. Wat is het gevolg?

Wie vastgoed heeft in het buitenland zal zich moeten buigen over een vragenlijst van de fiscus. Het Europees Hof van Justitie wees België herhaaldelijk op de ongelijke behandeling in het kader van de belasting op onroerende goederen. België belast buitenlandse onroerende goederen op basis van hun werkelijke huurinkomsten of hun huurwaarde. De onroerende goederen die in België liggen, worden daarentegen belast op basis van hun kadastraal inkomen verhoogd met 40 %.

Internationaliseren kadastraal inkomen

Dat kadastraal inkomen is een fictief inkomen dat veel lager ligt dan de werkelijke huurinkomsten. Er is dus inderdaad sprake van een ongelijkheid. België weigert standvastig de Belgen op hun werkelijke huurinkomsten te belasten en zal de ongelijkheid wegwerken door ‘het kadastraal inkomen te internationaliseren’. Voor de belastingplichtige is die keuze toe te juichen.

Praktische problemen

Voor de fiscus brengt deze aanpak een aantal praktische problemen met zich mee. Vooreerst is de fiscus voor het bepalen van de kadastrale inkomens volledig afhankelijk van de informatie die de belastingplichtigen verstrekken via de vragenlijsten. Zo zal u bijvoorbeeld moeten duiden waar uw pand gelegen is en moet u de normale verkoopwaarde aangeven.
Het zal bovendien moeilijk zijn om controles uit te oefenen op de waarachtigheid van die informatie.

Impact hervorming

Toch is impact van de hervorming eerder beperkt. Inkomen van onroerende goederen gelegen in het buitenland zijn immers vrijgesteld met progessievoorbehoud, althans voor zover er een dubbelbelastingverdrag bestaat.

Sancties en termijnen

De Belgische eigenaars van buitenlands vastgoed kunnen zich dus aan een vragenlijst van de fiscus verwachten. Die vragenlijst moet zorgvuldig en vakkundig ingevuld worden. De fiscus zwaait immers schaamteloos met boeten tot 3.000,00 EUR voor talrijke overtredingen. Daarnaast moeten Belgen die buitenlands vastgoed verwerven of vervreemden dat ook aangeven binnen een kortere termijn. Voor heel wat wijzigingen aan het onroerend goed voorziet de wet kortere meldingstermijnen die gekoppeld zijn aan dezelfde sancties.

Het is met andere woorden een klassiek Belgisch fiscaal verhaal in al zijn facetten. De regels zijn een complex kluwen dat zich kenmerkt door allerhande verplichtingen, termijnen, formulieren en sancties.

Bron: Lauwers