De huidige COVID steunmaatregelen op een rijtje

Voor alle ondernemers:
De tijdelijke werkloosheid door overmacht, het dubbel crisis-overbruggingsrecht in geval van volledige onderbreking en het crisis-overbruggingsrecht wanneer de omzet met tenminste 40% daalde worden verlengd tot 30 juni 2021. Ook de steunmaatregelen voor handelshuur zijn verlengd tot 30 juni 2021.


Sectorspecifieke steunmaatregelen:
– een vrijstelling van FAVV-heffing voor Horeca
– een vermindering van de patronale bijdrage voor de event- en cultuursector
– Compensatie voor artiesten die heel wat auteursrechten misten

Bijkomende steunmaatregelen:
– Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in de horeca: de federale regering zal  de bijdrage die werkgevers moeten betalen aan het vakantiefonds in 2021 betalen
– RSZ-vermindering voor wie tijdelijk werklozen opnieuw aan het werk zet
– Dubbel overbruggingsrecht voor de maand mei voor de Horeca
– bijkomende steun- en relancemaatregelen voor bedrijven die binnenkort kunnen opstarten
– Tijdelijke BTW-verlaging van zodra de terrassen terug openen tot en met 30 september

Specifiek voor de horeca:

Dubbel overbruggingsrecht horeca

Het Kabinet Clarinval bevestigt de verlenging van het dubbel overbruggingsrecht voor juni 2021, ook voor horeca waarvan de terrassen reeds geopend zijn. De terrassen zijn geopend sinds 8 mei en het is duidelijk dat er voor de maand mei en juni sowieso recht is op dubbel overbruggingsrecht voor de verplicht gesloten sectoren. Met andere woorden, de opening van een terras vormt voor de horecasector voor de maanden mei en juni geen beletsel voor het dubbele overbruggingsrecht.

Fiscale fiches voor meewerkend echtgenoten 

Enerzijds heeft de overheid beslist dat meewerkend echtgenoten géén belastingen of sociale bijdragen moeten betalen op de uitkeringen overbruggingsrecht.  Anderzijds staat in de nota dat “alle” zelfstandigen die het overbruggingsrecht ontvingen een fiscale fiche moeten ontvangen. Er zijn dus ook fiches verstuurd naar meewerkend echtgenoten die overbruggingsrecht hebben ontvangen in 2020.  Grote onduidelijkheid bij alle fondsen en accountants… Dit wordt echter aangekaart bij de overheid. Er wordt ook nog onderzocht of deze bedragen wel of niet automatisch doorstromen naar Belcotax. 

Fiscale aftrekbaarheid VAPZ 

Het VAPZ is enkel aftrekbaar als alle bijdragen van het betreffende jaar ofwel effectief betaald zijn, tenzij er corona-uitstel is aangevraagd. Het VAPZ is niet aftrekbaar als er een of meerdere kwartalen vrijstelling of gelijkstelling zijn. Dit is altijd de regel geweest. We krijgen hier veel meer vragen over, omdat er veel zelfstandigen een vrijstelling hebben aangevraagd in 2020. Indien er niet voldaan is aan de voorwaarden (en er dus geen aftrekbaarheid is) staat op het fiscaal attest bij betaalde VAPZ-bijdragen “0,00 euro”, ook al heeft de zelfstandige een VAPZ-betaling gedaan. 

Vlaams Beschermingsmechanisme 7

Kijk zeker goed na welke categorie voor jou van toepassing is of bespreek dit met ons. Neem dan gerust contact op via info@balan-z.be